DSD

Deutsches Sprachdiplom – a német nyelv oktatásának új dimenziója

Nem kis büszkeséggel szeretnénk bemutatni egy német felsőfokú vizsgalehetőséget, melyet iskolánk kiérdemelt.

A Német Szövetségi Köztársaság kultuszminiszterei 25 évvel ezelőtt hozták létre ezt a vizsgarendszert abból a célból, hogy az iskolai nyelvoktatást az országismerettel, az irodalommal és az interkulturális ismeretekkel összefonják. A DSD-vizsga is sokat változott a világ sodrásában, sikeresen vizsgázó tanulóink a közös Európai referenciszinteknek megfelelő, államilag is elismert C1 (felsőfokú) bizonyítványt kapnak.

Német tagozatos tanulóinkat szakszerűen és céltudatosan készítjük fel a vizsga összetett, mindent felölelő,mindenfajta nyelvi kompetenciákat igénylő feladatainak sikeres megoldására. Anyanyelvi lektor is segíti a felkészülést.

A vizsgát a 12. évfolyam derekán tartjuk iskolánkban, tanulóink számára ingyenesen. Nem csak a felkészítő tanárok, hanem külsős anyanyelvi lektorok is tagjai a vizsgáztató bizottságnak. A DSD vizsga jelenleg a világ 50 országában tehető le.


Közös Európai Referenciakeret

A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

A Közös Európai Referenciakeret: nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés, röviden KER, kevésbé elterjedt, de szabatosabb nevén Közös Európai Nyelvi Referenciakeret az Európa Tanács által 1989 és 1996 között kidolgozott útmutató a nyelvtudás szintjének Európa-szerte egységes meghatározására. Az alábbi hatszintes rendszer egyre inkább teret nyer a nyelvtudás nemzetközileg elfogadott kiértékelésében. Egyes meglévő vizsgaközpontok azonban a könnyebb megjegyezhetőség érdekében megőrizték az eddigi elnevezéseket (pl. „középfok”).

Folyamatosan és gördülékenyen fejezem ki magam, ritkán keresek s:zavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használom a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolataimat, véleményemet pontosan ki tudom fejteni; hozzászólásaimat a beszélőtársakéhoz tudom kapcsolni. Világosan és részletesen tudok leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevonok, egyes elemeket részletezek, és mondanivalómat megfelelően fejezem be. Bővebben...

§1

A vizsga fajtája és jelentősége

(1)A kultuszminiszterkonferencia német nyelvi diplomájának vizsgái külföldi iskolák német nyelvi vizsgái,kiváltképp német iskolák tanulóinak valamint német nyelven oktatást folytató iskoláknak ajánlható.

(2)Az egységes vizsgáztatás érdekében egy központi szervezetet hozott létre a kultuszminiszterkonferencia.

(3)A C1 szintű DSD vizsga alapvetően legfelsőbb évfolyamos tanulókra irányul,akik

(4)A C1 szintű DSD vizsga igazolja a megfelelő szintű nyelvtudást,mely német főiskolákon való tanulásnak feltétele.

A DSD vizsgáról és a német nyelv oktatásáról további hasznos információkat találhatnak a következő oldalakon:

MaYoR - 2002-2022 © GPL 4850